Kongress 2017

XIV Soome-ugri kirjanike kongress toimub 24.–25. augustil 2017 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

Kongressi läbivaks teemaks on ajalugu ja selle käsitlemine soome-ugri kirjandustes, kuid lisaks arutatakse ka nende kirjanduste päevakajalisemaid teemasid. Esitatakse plenaarettekandeid ja toimub töö sektsioonides, millest ühes keskendutakse kongressi peateemale, teises aga muudele küsimustele, mida delegaadid peavad oluliseks käsitleda. Kongress lõpeb plenaaristungiga.

26. augustil külastavad delegaadid Setumaad.

Osalejaid on kokku sadakond, neist suurem osa on Venemaa soome-ugri rahvaste esindajad, samuti võetakse vastu delegatsioonid Ungarist ja Soomest ning teistest, mitte-soomeugri riikidest. Et kõik saaksid võrdsetel alustel kaasa lüüa, on tagatud sünkroontõlge eesti, vene ja inglise keele vahel.