Kava

(Lae alla PDF-formaadis.)

 

 

XIV Soome-ugri kirjanike kongress

Tartu, 23.–25. august 2017

Eesti Rahva Muuseum

 

Kolmapäev, 23. august

18.50 – Vikipeedia soome-ugri artiklivõistluse auhindamine

19.00 – Mari Kalkuni kontsert

 

Neljapäev, 24. august 

10.00 – Vabariigi Presidendi tervitus

10.05 – ERMi direktori Tõnis Lukase tervitus

10.15 – Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi sõnavõtt

10.25 – Sõna saab Fenno-Ugria asutuse tegevjuht Viia-Kadi Raudalainen

10.30 – Kõneleb AFULi president János Pusztay

10.45 – Arvo Valton „Soome-ugri rahvaste ajalooaineliste romaanide ja eeposte eestikeelsed tõlked ning nende tähendus hõimurahvaste ajaloo mõistmisel” (eesti k.)

11.15 – Meelis Friedenthal „Alternatiiv ja ajalugu” (eesti k.)

11.45 – Valeria Savrian & Nina Tšuntšunar (nganassaani ja vene k.)

 

12.00–12.30 Kohvipaus

 

12.30 – Aija Sakova „Valumälu ja mäluvalu: ajaloolised ja isiklikud traumad kirjanduses” (eesti k.)

12.50 – Svetlana Arhipova „Mari lastekirjanduse areng tänapäeval” (vene k.)

13.10 – Valts Ernštreits „Liivi kirjandus tänapäeval” (inglise k.)

13.30 – Katja Kettu „Soomlased ja soome-ugri rahvad (kirjanduse) ajaloos” (inglise k.)

 

14.00–15.00 Lõuna

 

I sektsioon

15.00 – Péter Bokányi „Ungari ajalooline romaan” (vene k.)

15.20 – Aleksandr Petrov „Ajalootemaatika mari näitekirjanduses” (vene k.)

15.40 – Sébastien Cagnoli „Kas soomlased häbenevad oma iseseisvust? XXI sajandi vaade Uuno Kailase isamaalisele luulele” (inglise k.)

16.00 – Jukka Koskelainen „Kust ring alguse saab? Päritolumüüdi ümberkirjutamine” (inglise k.)

16.20 – Dyekiss Virag „Isiklik ajalugu eepilises rahvaluules” (inglise k.)

 

II sektsioon

15.00 – Jouni Tossavainen „Loodusluule” (inglise k.)

15.20 – Otto Fenyvesi „Kord ja seiklus – ungari kirjandus endises Jugoslaavias” (inglise k.)

15.40 – Enikő Molnár Bodrogi „Transilvaania ideoloogia kahe ilmasõja vahel” (inglise k.)

16.00 – Lázár Imre „Sugulased ja/või sõbrad? Soome-ugri rahvaste kultuurisuhetest” (inglise k.)

16.20 – Esa-Jussi Salminen „Udmurdi kirjanduse ajaloost ja perspektiividest” (vene k.)

 

17.00 – Indrek Koffi lasteraamatu „Kirju koer” / „Müginde Pii” esitlus

17.15 –  Udmurdi raamatute esitlus

18.00 – Ar-God

 

Reede, 25. august

I sektsioon

10.00 – Zsofia Barczi „Slovakkia ungari rahvusvähemuse ajalugu ja selle kujutamine kirjanduses”  (inglise k.)

10.20 – Ildiko P. Varga „Ajalootraumad kui isiklikud kogemused Andrea Tompa esimeses romaanis” (inglise k.)

10.40 – Aleksei Popov „Kuidas kogusin materjali jutustuse tarvis, mis küneleb nõukogude võimu kehtestamisest Komimaal” (vene k.)

11.00 – Anne-Victoire Charrin „Jeremei Aipin. Ajalooline romaan: ebainimlikkuse ja universaalsete küsimuste ruum ” (vene  k.)

11.20 – Jelena Afanasjeva „Duda Plattöa tegelaskuju loomise iseärasustest” (vene  k.)

11.40 – Michal Kovarz „Kalevalaistlik liikumine uurali rahvaste ja maailmakirjanduses” (inglise k.)

12.00 – Larisa Dmitrijeva „Kedra Mitrei autobiograafilise jutustuse „Haige ajastu lapsed” avaldamise lugu” (vene  k.)

 

12.20 – Heinike Heinsoo „Kirjutamine kirjakeeleta keeles” (eesti  k.)

12.40 – Gultšerha Polivanova „Nikolai Abramovi luulest” (vene  k.)

 

II sektsioon

10.00 – Jelena Junusova „Mari lastekirjandus” (vene  k.)

10.20 – Lidia Iksanova „Oma- ja laensõnavara kasutamine tänapäevases mari luules” (vene  k.)

10.40 – Vera Melehina „Suur Isamaasõda komi kirjaniku Ivan Minini loomingus” (vene  k.)

11.00 – Tatjana Saveljeva „Ajaloosündmused permikomi näitekirjanduses” (vene  k.)

11.20 – Jelena Konšina „Parma-maa ajaloolised protsessid permikomi kirjanike loomingus”  (vene  k.)

11.40 – Aleksandr Egorov „Ungari keelest ilukirjanduse tõlkimisest udmurdi keelde” (vene  k.)

12.00 – Maria Vekšina „Rohujuure tasandi algatusi tänapäeva udmurdi kirjanduse arendamiseks (Udmurt dunne toimetuse näitel)” (vene  k.)

12.20 – Aleksandra Katorova „Rahvusliku ajaloo kajastamise spetsiifika mordva kirjanduses” (vene  k.)

12.40 – Olga Žukova „N. Zaitseva poeetilise eepose „Virantanaz” folkloorilis-mütoloogilised allikad (vene  k.)

 

13.00–14.00 Lõuna

 

14.00 – Nora Benedek  „Ungari-eesti kirjandussuhted nõukogude ajal” (eesti  k.)

14.30 – Peeter Helme „Ajalugu uuemas eesti proosas”  (eesti  k.)

15.00 – Petter Morottaja „Inari saami ajalugu ja kirjandus” (inglise  k.)

15.30 – Aljona Jeltsova „Komi rahva ajalugu tänapäeva komi proosas” (vene  k.)

16.00 – Sergei Pronin „Ajalootemaatika karjala näitekirjanduses” (vene  k.)

16.30 – Johanna Domokos „Uurali kirjandusvälja võrdlev paradigma” (inglise  k.)

17.00 – Jan Kaus „Selgroog ja hammasratas”. Eesti lähiajaloo käsitlemisest kahe vastandliku tegelase põhjal” (eesti  k.)

 

17.30 – János Pusztay lõppsõna

 

21.00 – Magasini Tänava Suvilas (Magasini 5): Kristiina Ehin ja Silver Sepp.

Soome-ugri luulet ja laulu, vaba mikrofon.

 

Kõik üritused on avalikud ja tasuta